MISYJNY KRZYŻ DLA BIERZMOWANYCH

Dochód ze sprzedaży krzyży przeznaczony jest na wsparcie seminariów i nowicjatów na terenach misyjnych.