CZASOPISMA

Ceny prenumeraty rocznej naszych czasopism (tel. 22 536 90 22):
„Misje Dzisiaj” – 36 zł (6 × 6 zł)
„Świat Misyjny” – 30 zł (6 × 5 zł)

Należy doliczyć koszty wysyłki – 36 zł

„Lumen Gentium” – 24 zł (2 × 12 zł)
Należy doliczyć koszty wysyłki – 18 zł

Wpłaty na prenumeratę:
Wydawnictwo Missio-Polonia
PKO BP S.A. I o/Warszawa
29 1020 1013 0000 0602 0002 6922
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

CZASOPISMA

Wyszukaj ponownie to, czego szukasz