Misje Dzisiaj 4/2021

4,00 zł
Brutto
Ilość

 

Zasady zakupów - regulamin, dostawa, zwroty

Drodzy Czytelnicy „Misji Dzisiaj”, zbliżające się stulecie uznania za papieskie Dzieła św. Piotra Apostoła skłania do refleksji nad zagadnieniem odpowiedzialności za powołania do stanu duchownego na terytoriach misyjnych.

Dlatego w czwartym numerze tego czasopisma można się zapoznać z historią powstania PDPA. Jego założycielki na przełomie XIX i XX w. we Francji poświęciły całe swoje życie, aby zorganizować systematyczne wsparcie duchowe i materialne dla młodych ludzi oddających się na wyłączną służbę Bogu w Kościele misyjnym na wszystkich kontynentach.

Z innych artykułów dowiecie się także, jakie formy pomocy seminarzystom na misjach Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła organizuje obecnie w Polsce.

W wywiadzie z przedstawicielką Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza zapoznajemy się z najnowszą inicjatywą wspierającą młodych seminarzystów w Peru i na Madagaskarze – „Powołanie utkane na miarę”. O tym, jakie efekty przyniosła dotychczasowa pomoc, opowiadają też sami seminarzyści.

Natomiast artykuł „Wszystkie ręce na pokład” zachęca do szczególnej mobilizacji na rzecz pomocy seminariom, którym grozi zamknięcie z powodu pandemii.

Dlatego włączajmy się w takie inicjatywy jak: Adoptuj Misyjnych Seminarzystów (AdoMiS) czy Misyjny Bukiet, aby wspierać to, co daje sam Chrystus – powołanie.

W tym numerze prezentujemy osoby współpracujące z Papieskimi Dziełami Misyjnymi, które za zasługi na rzecz misji otrzymały Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis”. Niech będą misyjną inspiracją!

1416
100 Przedmioty