Misje Dzisiaj 6/2023

6,00 zł
Brutto
Ilość

 

Zasady zakupów - regulamin, dostawa, zwroty

„Kościół miłujący” to tytuł listopadowo-grudniowego numeru „Misji Dzisiaj”, w którym staramy się wspólnie znaleźć odpowiedź, czy faktycznie jesteśmy Kościołem Chrystusa Miłości.

Ksiądz Wojciech Prawda we wstępnym artykule zauważa, że stwierdzenie „Człowiek potrzebuje miłości” jest realną i ponadczasową potrzebą, podkreślając, iż „dopiero w realizacji miłości ofiarnej – czyli dającej – człowiek w pełni rozwija swój potencjał”.

Jak swoim powołaniem życiowym i zawodowym realizować wyżej wspomnianą miłość ofiarną, czyli dającą, dowiemy się z wywiadu przeprowadzonego z młodym lekarzem z Czadu.

Natomiast Małe Siostry Baranka pokazują, jak wcielać w codzienność dewizę „Zraniony, nigdy nie przestanę kochać”.

O wyzwaniach Kościoła katolickiego w jednym z muzułmańskich krajów pisze misjonarz o. Symeon Stachera, franciszkanin.

Imponującą 33-letnią posługę świeckiej misjonarki p. Ewy Gawin w Kamerunie prezentuje ks. Krzysztof Czermak, który w dalszej części czasopisma przedstawia także misyjne oblicze diecezji tarnowskiej, z której wywodzi się właśnie p. Ewa.

Ks. Jarosław Janociński zdradza nam tajniki swej pracy w Japonii, np. Pismo Święte przedstawia jako „Love letter” – list miłosny od Boga i opowiada, jak uwielbiana przez Japończyków muzyka prowadzi ich ku Największemu Kompozytorowi.

Papieskie Intencje Modlitewne (w listopadzie za misję papieża w świecie, a w grudniu za osoby niepełnosprawne) omawiają p. Ela Polkowska i p. Tomasz Franciszek.

O szukaniu nowych dróg współpracy misyjnej Kościoła i planach na najbliższy rok przeczytamy w relacji z zebrania PDM i innych środowisk misyjnych, które odbyło się we wrześniu 2023 r. w Częstochowie.

Pani Renata, moderatorka Żywego Różańca z diecezji drohiczyńskiej, napisała o służbie misjom i misjonarzom, czyli świadectwie miłości na wzór bł. Pauliny Jaricot.

Czy chorzy i cierpiący mogą realizować ofiarną, czyli dającą, miłość? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć s. Aleksandra Szyborska, przytaczając dowody na to, że „cierpienie ofiarowane ma życiodajną moc”.

„Bóg objawia się człowiekowi w jego sumieniu i poprzez miłość – bez względu na jego religijną tożsamość” – twierdzi prof. Eugeniusz Sakowicz, zachęcając nas – chrześcijan – do międzyreligijnego dialogu, którego duszą ma być miłość.

O rycie zairskim, czyli liturgii w rytmie Afryki, przeczytamy na s. 44.

Młodzi wciąż udowadniają, że miłość i braterstwo są silniejsze od podziałów i konfliktów, a wiara może być żywa i radosna – świadectwem tego były tegoroczne Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie (półtora miliona ludzi z 190 krajów świata), ale także na co dzień pokazują to małe wspólnoty, jak np. „Młodzi z Loretto” z diec. warszawsko-praskiej.

Ogłaszamy jedenastą edycję AdoMiS i zapraszamy do wsparcia duchowego i materialnego seminarzystów przygotowujących się do stanu kapłańskiego w krajach misyjnych. Prezentujemy także nowe inicjatywy Papieskich Dzieł Misyjnych, którymi są Fundacja Misyjna Na Krańce Świata i platforma zbiórkowa Misjomat.pl. Pomagamy pomagać – i to naprawdę jest proste, przyjemne i pożyteczne!

Wśród propozycji wydawniczych polecamy Kalendarz misyjny na rok 2024, Nabożeństwa misyjne 2024, Folderki z Papieskimi Intencjami Modlitewnymi na 2024 oraz materiały dla katechetów przygotowujących dzieci do akcji misyjnego kolędowania.

Ostatnia strona okładkowa zawiera zaproszenie na sesję misjologiczną i czuwanie modlitewne, które odbędą się na Jasnej Górze w dniach 2-3 grudnia 2023 roku.

Zapraszamy do lektury „Misji Dzisiaj”.

Kupując czasopismo, wspierasz misje!