Misje Dzisiaj 1/2024

6,00 zł
Brutto
Ilość

 

Zasady zakupów - regulamin, dostawa, zwroty

Drodzy Czytelnicy, nowy rok wydawniczy przynosi kolejną propozycję spotkań z czasopismem „Misje Dzisiaj”. Wsłuchując się nieustannie w głos Kościoła, pragniemy przedstawić Wam fundamentalne zagadnienia drogi wzrastania we wspólnocie Kościoła.

W pierwszym numerze odkryjemy na nowo Słowo Boże, czyli Osobę Jezusa, który daje światu zbawienie i życie, jak również słowo Boże w wymiarze pastoralnym, które jest pokarmem dla ducha i daje wzrost wiary.

Ksiądz Jan Bocian SVD prezentuje temat przewodni – słowo jako podstawowe narzędzie działalności misyjnej i pociąga do umiłowania Boga.

Jak lepiej poznać Boga objawiającego się poprzez słowo, podpowiada ks. Jarosław Tomaszewski, prezentując komentarze biblijne, które znajdziemy w Internecie pod hasłem „Wierzę na Słowo”.

O Kościele wędrującym po sawannie opowiada o. Arkadiusz Nowak SMA, pracujący z Masajami w Tanzanii, a ks. Shang z Kamerunu przedstawia świadectwo swego powołania do kapłaństwa.

Przeczytamy też o działalności Katolickiej Federacji Biblijnej, która na rzecz szerzenia słowa Bożego pracuje już 50 lat, a jej sekretarzem generalnym od 2014 roku jest polski werbista.

Bł. Jakub Alberione sto lat temu powołał nowe zgromadzenie z zadaniem apostolstwa eucharystyczno-liturgicznego – uczennice Boskiego Mistrza, którego przedstawicielka opowiada o ideach i dziełach założyciela i Rodziny św. Pawła.

Ksiądz Adam Wiński dzieli się swoimi wspomnieniami z misji – jak Kubańczycy rozumieli i radykalnie wprowadzali w życie Boże słowa.

W styczniu będziemy modlić się o uznanie różnych charyzmatów chrześcijańskich za dary, natomiast w lutym – za nieuleczalnie chorych i ich rodziny.

W tym roku w rubryce „PUM – Misyjne Serce” będzie można zapoznać się z sylwetkami krzewicielami idei Papieskiej Unii Misyjnej w Polsce. Numer pierwszy przybliża bpa Leona Wetmańskiego.

W „Misyjnym Newsroomie” przedstawiamy relację z odwiedzin w Polsce gości z watykańskiej Dykasterii ds. Ewangelizacji.

Z artykułu pt. „Polskie parafie dla seminariów na misjach” można dowiedzieć się, jak „jednym kliknięciem” na platformie Misjomat.org. wspierać powołania do kapłaństwa w krajach misyjnych, a do czego uprawnia legitymacja Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, przeczytamy w rubryce „Róże Różańcowe dla Misji”.

Jeśli chcemy, by serca biły w Bożym rytmie, przytulajmy do nich słowa Pana – zachęca ks. Andrzej Marmurowicz, a s. Aleksandra Szyborska PDDM podpowiada, że słowo Boże może stać się przyjacielem w chorobie czy samotności.

W rubryce „Diecezja dla Misji” swoje zaangażowanie na rzecz misji prezentuje diecezja toruńska.

O ważnej roli przekazu słownego i pisanego w religiach niechrześcijańskich opowiada prof. Sakowicz.

1614
500 Przedmioty