Pierwsza Komunia Święta. Kopertka

0,15 zł
Brutto
Ilość

 

Zasady zakupów - regulamin, dostawa, zwroty

Kopertka na ofiarę złożoną dla potrzebujących dzieci w krajach misyjnych.

„Mój dar dla dzieci w krajach misyjnych”. Po odpowiednim przygotowaniu każde z dzieci otrzymuje kopertę, w której znajduje się obrazek z modlitwą. Tę pamiątkę dzieci zachowują dla siebie, modląc się zapisanymi słowami wspólnie w czasie Mszy Świętej i osobiście w domu. Do kopert mogą natomiast włożyć drobne ofiary, oczywiście po uzgodnieniu z rodzicami. Sens kopert jest taki, żeby nie było wiadomo, które dziecko jaką ofiarę złożyło, by uniknąć porównań i oceniania. Wszystkie dzieci i przynoszą w Dniu Misyjnym zaklejone koperty i każde dziecko podchodzi w procesji do ołtarza, żeby złożyć swój dar. W niektórych parafiach dzieci przynoszą ofiary w zrobionych przez siebie skarbonkach.

Otwarcie kopert lub skarbonek i policzenie ofiar powinno być dokonane wspólnie z przedstawicielami rodziców. Ofiary przesyła się bezpośrednio do Dyrekcji Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych na numer konta  72 1020 1013 0000 0102 0002 7169 z dopiskiem „Dzieci komunijne dzieciom misji” z parafii… / ze szkoły… w … Wszystkie ofiary przekazane do PDM są przeznaczone na pomoc dzieciom do 14. roku życia na terenach misyjnych. Przypominamy jednocześnie, że ofiary i koperty nie są podstawą akcji. Są ostatnim punktem w przygotowaniu i jedynie jego dobrowolnym owocem.

613
4945 Przedmioty