Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) i art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej RODO), informuję, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Papieskie Dzieła Misyjne (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa), reprezentowane przez ks. Macieja Będzińskiego, dyrektora krajowego PDM (+48 600 820 986, dyrektor.pdm@missio.org.pl).

 

2) Inspektorem ochrony danych w PDM jest ks. Maciej Będziński, dyrektor krajowy PDM (+48 600 820 986, dyrektor.pdm@missio.org.pl lub iodpdm@missio.org.pl  ).

 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu podtrzymania kontaktu, przesyłania życzeń, przesyłania potwierdzenia wpłaty darowizny na rzecz PDM, informacji o akcjach i projektach przygotowywanych i przeprowadzanych przez PDM w Polsce.

 

4) Podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda wynikająca z braku złożenia pisemnego odwołania zgody lub zastrzeżenia niepodejmowania kontaktu i przetwarzania danych.

 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 6 lat, potem archiwizowane zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem i z RODO.

 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, kiod@episkopat.pl), jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu i do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8) Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki cookies. Przez „pliki cookies” należy rozumieć porcje informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer, na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika.

 

9) Informacje zgromadzone na podstawie plików cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych osobowych ani informacji poufnych.

 

10) Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej.

 

11) Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików cookies w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora.

 

12) Administrator informuje, że przechowuje zapytania https kierowane serwera obsługującego Serwis w celu analizy i optymalizacji pracy tego serwera oraz Serwisu. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje przechowywane w plikach logów serwera są następujące:

 

a) publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, w tym może to być bezpośrednio komputer użytkownika,

 

b) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół https, o ile jest możliwa,

 

c) czas nadejścia zapytania,

 

d) kod żądania https,

 

e) kod odpowiedzi https,

 

f) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

 

g) informacje o przeglądarce użytkownika,

 

h) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji https,

 

i) dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi Serwis.