Misyjne Materiały Formacyjne dla Dzieci 2023/2024

15,80 zł
Brutto
Ilość

 

Zasady zakupów - regulamin, dostawa, zwroty

„W Kościele to w Chrystusa Ciele. Cały Kościół dla całego świata – Misyjne Materiały Formacyjne dla Dzieci” 2023/2024

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci zaprasza do formacji misyjnej w Ognisku Misyjnym, na katechezie, w dziecięcych grupach apostolskich, na zajęciach świetlicowych oraz na nabożeństwach z udziałem dzieci.

Do przygotowania odpowiednich spotkań PDMD zapewnia też bardzo praktyczną pomoc – zbiór 10 scenariuszy zajęć przybliżających postać bł. o. Pawła Manny, założyciela jednego z Papieskich Dzieł Misyjnych – Papieskiej Unii Misyjnej.

O. Manna urodził się 1872 r. we Włoszech. Przypominał każdemu ochrzczonemu, że Kościół nie kończy się we Włoszech i że każdy, komu dana została łaska wiary, ma obowiązek pomagać w ewangelizacji świata. Stąd najsłynniejsze zdanie o. Manny: „CAŁY KOŚCIÓŁ DLA CAŁEGO ŚWIATA”. To znaczy, że każdy wierzący i należący do Kościoła ma zadbać o szerzenie Ewangelii na całym świecie.

Hasłem tegorocznych „Misyjnych Materiałów Formacyjnych dla Dzieci” jest: „W KOŚCIELE TO W CHRYSTUSA CIELE”. Odwołuje się ono do punktów 787–796 Katechizmu Kościoła Katolickiego, punktów 7 i 8 Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium oraz do słów z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan 4, 4–6; 11–16.

Poznając życie bł. o. Pawła Manny, będziemy się przyglądać różnym
sprawom Kościoła, rozszyfrowując obrazy, za pomocą których opisuje go Pismo
Święte i Tradycja. Postaramy się wraz z dziećmi zwrócić uwagę na jedność Kościoła Chrystusowego na całym świecie. Podkreślimy, jak ważne jest budowanie coraz mocniejszej więzi z Kościołem lokalnym, pamiętając jednocześnie, że należymy do Kościoła powszechnego i mamy braci  i siostry na całym świecie.

Schemat każdego spotkania w tym roku bazuje na trzech filarach, na
których o. Paweł Manna oparł działania Papieskiej Unii Misyjnej, a są
to: informacja, formacja i zjednoczenie.

Dokładny schemat spotkania:

TYTUŁ i obraz Kościoła, który w tym miesiącu nam towarzyszy

FLASH – krótkie streszczenie tego, o czym będzie mowa

WSTĘP

INFORMACJA WAŻNA JEST, WTEDY CZUJESZ SIĘ THE BEST! – to wprowadzenie do spotkania. Wyjaśnienie tematu, skierowanie na podejmowaną w danym miesiącu akcję PDM, na okres liturgiczny itp.

ZANIM BĘDZIE DOBRA AKCJA, TO POTRZEBNA JEST FORMACJA! – główna część spotkania. Pracujemy z konkretnym obrazem Kościoła i fragmentem Pisma Świętego. Poznajemy życie bł. Pawła Manny i to, co powiedział i napisał na temat Kościoła. Poznajemy też lepiej akcję PDM, której chcemy się podjąć.

JEDNOŚĆ WAŻNA JEST W KOŚCIELE, DZIĘKI NIEJ ZROBIMY WIELE! – na podstawie tego, czego dowiedzieliśmy się wcześniej, podejmujemy konkretne działanie w Kościele lokalnym (w naszej szkole lub parafii). Tutaj wspólnie działamy... oraz, we współpracy z Dyrekcją Krajową PDM włączamy się w działalność Kościoła powszechnego, pomagając misjonarzom i dzieciakom na terytoriach misyjnych ...tam daleko pomagamy!

DLA DOCIEKLIWYCH – w tym miejscu znajdują się fragmenty z dokumentów Kościoła, takich jak Katechizm Kościoła Katolickiego i/lub Dokumentów Soboru Watykańskiego II.

MYSZ COŚ WIE I WAM POWIE – pod tym hasłem kryje się krótki filmik, w którym
s. Monika RMI i MiSz (czyli Misyjna Mysz) opowiadają historie z życia bł. o. Pawła Manny.

Dodatkowym atutem tegorocznych materiałów formacyjnych jest zestaw oryginalnych pomocy, filmów i gier ubogacających zajęcia. Materiały pomocnicze są gotowe do wydrukowania i znajdują się na dysku, do którego link i kod QR zostały zamieszczone na pierwszej stronie materiałów.

Nowe materiały formacyjne polecają:

– wieloletnia katechetka i animatorka s. Leonia Pyrek ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Śląskie);

– sekretarz generalny PUM o. prof. Dinh Anh Nhue Nguyen OFMConv.;

– prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW ks. prof. dr hab. Marek Tatar;

– dyrektor Wydziału Katechetycznego diecezji płockiej ks. dr Grzegorz Zakrzewski.

1584
96 Przedmioty